Mica tấm để hoa bắt kem

Mã số sản phẩm:

Mikatam

55.000₫

Còn hàng-Mica tấm để hoa lên khi đã bắt hoa khỏi dù.

-Đẹp, dễ dọn rửa

-Tiện ích

 

Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt
Product detail banner 1
Product detail banner 2
Product detail banner 3
Sản phẩm

Sản phẩm

Liên quan

Sản phẩm
Bàn xoay nhựa

Bàn xoay nhựa

95.000₫
Bộ 4 dù nhựa bắt kem

Bộ 4 dù nhựa bắt kem

30.000₫