Mica tấm để hoa bắt kem

Mã số sản phẩm:

Mikatam

55.000₫

Còn hàng-Mica tấm để hoa lên khi đã bắt hoa khỏi dù.

-Đẹp, dễ dọn rửa

-Tiện ích

 

Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt
Product detail banner 1
Product detail banner 2
Product detail banner 3
Sản phẩm

Sản phẩm

Liên quan

Sản phẩm
Dao chà láng, dụng cụ chà láng bánh kem cán gỗ

Dao chà láng, dụng cụ chà láng bánh kem cán gỗ

28.000₫
Bộ 24 đui bắt kem

Bộ 24 đui bắt kem

145.000₫